Możesz użyć krótkiej formy: s<nr_albumu>, np. s123456