Możesz użyć krótkiej formy: s<nr_albumu>, np. s123456
Loginy w domenach pg.GDA.pl już nie działają, użyj pg.EDU.pl